การฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา | เนื้อหาโรงแรม โมรา จล่าสุด

การฝึกอบรม  เข้าร่วมกิจกรรม  และศึกษาดูงาน  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ  3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา | เนื้อหาโรงแรม โมรา จล่าสุด

ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงโรงแรม โมรา จ หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโรงแรม โมรา จมาวิเคราะห์หัวข้อโรงแรม โมรา จในโพสต์การฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานี้.

ภาพรวมที่ถูกต้องที่สุดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงแรม โมรา จในการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา

ที่เว็บไซต์theloftresortpattaya.comคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากโรงแรม โมรา จสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคุณ ที่เพจtheloftresortpattaya.com เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความปราถนาที่จะให้บริการคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้เสริมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ครบถ้วนที่สุด.

คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโรงแรม โมรา จ

การอบรม ร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผนมิตรภาพที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวิชชาติ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยมีผู้บริหาร กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง และจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววารีวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายชาญชัย คนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายเฉลิม วันชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผน ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ดร.ธภัสธร มิ่งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผน นายองอาจ พาเรือง นางภาวิณี ตรีศิวะกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผน นายอรรณพ ระหงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผน นายประกาย ศรชัย รองประธานกรรมการสถานศึกษา นายศักดิ์รพี สิมะวรรณ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผน ดร.ศราวุฒิ ทองปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวิชชาติ นางสาววิศัลย์ศยา ภาพพรหม นายธนศักดิ์ ภูทา นางสาวศิรินพภา ขอนมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลวิชชาติ ดร.ประชา เบ้าใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ นายทรงพล มาลาสุข นายกัณพจน์ วิลามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ. โดยมีประธาน รองประธาน และคณะกรรมการทั้ง 3 โรงเรียน เดินทางทั้งไปและกลับด้วยรถตู้ VIP ปรับอากาศมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ไฮเทคและความบันเทิง โรงเรียนละ 2 คัน รวม 6 คัน ขับเคลื่อนกรีฑาอย่างมืออาชีพ ขบวนพาเหรดโดยได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ และโรงเรียน ในส่วนของกระบวนการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาเปรียบเทียบ และที่พัก สามารถดำเนินการไปตามลำดับ ส่งผลดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานสัมพันธ์อันดี ความสัมพันธ์ระหว่างกันและหมู่คณะด้วย เพื่อให้ได้สิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการหลอมรวมสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน หน่วยงานและองค์กรร่วมกันด้วยดีในอนาคต ในหลากหลาย ภารกิจ ดังนี้ 1. อบรมพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 โรงเรียน ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 2. ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้มีการตรวจเยี่ยม ศึกษาธรรมชาติเมืองเหนือที่น่าหวาดเสียว เข้าที่พัก รับประทานอาหารเช้าบนดอยสูงเหนือเมฆ ณ โรงแรมเขาค้อระเบียงภู ของคุณทับทิม และญาติๆ อ.เขาค้อ แล้วเดินทางไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของ Alive Library ที่เทศบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงบ่าย และรับประทานอาหารกลางวันแบบชาวเหนือกับอาหารอร่อยๆ มากมาย ที่ร้านอาหารเขาค้อและเดินทางขึ้นเขาสูง ทางลาดยาง คดเคี้ยว สวยงามด้วยขุนเขา ป่าไม้ สายหมอก ลมกระโชกแรง เย็นสบายเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสักการะและทำบุญ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พระพุทธรูป 5 พระองค์แห่งยุคกาญจนาภิเษก ที่งดงาม วิจิตร เปี่ยมด้วยจิตศรัทธาของผู้คนทั่วโลกที่หลั่งไหลมา จากนั้น เดินทางกลับที่พักเขาค้อระเบียง โรงแรมภูยามเย็นกับคืนพายุฝนกระหน่ำ จัดงานเลี้ยงและร่วมมุทิตาจิต ให้กับ น.ส.รวีวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลวารินชำราบ และ ดร.ประชา เบ้าใจ ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้เข้ารับราชการ และทำประโยชน์มหาศาลให้กับวงการศึกษา และประเทศชาติ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงมีภารกิจสำคัญนี้ในวิถีดั้งเดิมอันยาวไกล และรับประทานอาหารเช้าบนยอดเขาในเขา โรงแรมระเบียงภู อำเภอเขาค้อ จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสองภาษา ณ โรงเรียนสะพาน 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางเข้าสักการะกราบไหว้บูชาขอบารมีพิพัฒนมงคล ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระพุทธชินราช วัดนางพญา – วัดราชบูรณะ หมู่บ้านเนินมะปราง จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมมอราจ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ก่อนจะแวะสักการะพระราชวังสนามจันทร์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใกล้ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน น้ำเหลือไม่มากแล้ว แล้วไปรับประทานอาหารเย็น อร่อย แซ่บ ​​ฟิน ฟิน กับสุดยอดร้านอาหารและเชฟชื่อดังระดับโลก ที่ร้านอาหารวิโรจน์ เจ้าของและตำนานผักบุ้งเหิรฟ้า บริษัท สวัสดีเหินฟ้า จำกัด ในตัวเมืองและเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก แล้วเดินทางกลับที่พัก 4. เช้า วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโมราจ อ.เมือง จ.พิษณุโลก. หลังจากเก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ และบอกลาเมืองสองแคว ขึ้นรถตู้วีไอพีทั้งหมด 6 คัน ผ่านเขาค้อ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

SEE ALSO  โรงแรมสีเขียว เทศบาลพิษณุโลก3 | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรงแรม พิษณุโลก ราคา 300ที่แม่นยำที่สุด

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของโรงแรม โมรา จ

การฝึกอบรม  เข้าร่วมกิจกรรม  และศึกษาดูงาน  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ  3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา | เนื้อหาโรงแรม โมรา จล่าสุด
การฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา

นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาของบทความ การฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา นี้แล้ว ติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม โมรา จ

#การฝกอบรม #เขารวมกจกรรม #และศกษาดงาน #ตามโครงการพฒนาศกยภาพ #คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐา.

[vid_tags].

การฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา.

SEE ALSO  Underwater Hotel in Florida | สรุปข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับflorida hotel

โรงแรม โมรา จ.

เราหวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่รับชมโรงแรม โมรา จข่าวของเรา

Larry Cook

ชื่อของฉันคือ Larry Cook, บล็อกเกอร์ที่กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้และบล็อกและอาศัยอยู่ในประเทศไทยหัวข้อที่ชื่นชอบคือโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อคุณอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ theloftresortpattaya คุณจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณกําลังมองหาและหวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *