เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2 | ร ร มา รวยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2 | ร ร มา รวยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับร ร มา รวย หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับร ร มา รวยมาถอดรหัสหัวข้อร ร มา รวยกับtheloftresortpattaya.comในโพสต์เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2นี้.

สรุปข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับร ร มา รวยในเรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2

ที่เว็บไซต์The Loft Resort Pattayaคุณสามารถอัปเดตความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากร ร มา รวยสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจtheloftresortpattaya.com เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความหวังที่จะให้บริการข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้โดยเร็วที่สุด.

SEE ALSO  รีวิว โรงแรมนอนเยาวราช Nornyaowarat Hotel @ กรุงเทพ | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเยาวราช โรงแรม

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ร ร มา รวย

#วิหารทวีศักดิ์ #กฎแห่งกรรม #เกิดมารวย #ตอนที่ ๒ ทานที่ให้ตามอำเภอใจ ในข้อแรก เป็นความรู้เบื้องต้น เพื่อใช้จินตนการจำแนกการให้ทานแก่บุคคลจะสะท้อนกลับไปสู่ระดับความร่ำรวย เรียกว่าการให้ทานเฉพาะ การกินจะให้ผลโดยตรงตามเกณฑ์การขยายความดังกล่าว แต่ถ้าหว่านกินตามอำเภอใจ ก็จะกลายเป็น การให้ทานอีกแบบหนึ่งที่มีผลรวม เหมือนโยนหินลงไปในสระน้ำ ไม่ว่าจะโยนหินแรงแค่ไหนจนกระเพื่อมเป็นระลอกๆ ก็ไม่เกิน ความกว้างและยาวของสระ เราเจียมตัวว่าคลื่นจะจบเมื่อไหร่ ส่วนการกินโดยไม่เลือกหน้านั้นก็เหมือนกับการโยนก้อนหินลงไปในทะเลที่ราบสุดลูกหูลูกตา เมื่อระลอกคลื่นเกิดขึ้น มันจะแผ่ขยายออกไปมากจนเราไม่สามารถประเมินได้ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนจนกว่าการกระจัดของคลื่นยักษ์จะสิ้นสุดลง จิตไม่รู้ว่าบาตรตกไปอยู่ในมือใคร พวกเขาอาจเป็นคนผิดศีลธรรมหรือมีคุณธรรม พวกเขาอาจเป็นคนนอกศาสนาหรืออยู่ในศาสนา อาจเป็นคนที่อยากหมดความสุขทางราคะหรือยังหวงอยู่ เขาอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติมรรคเพื่อบรรลุมรรคผลหรือไม่รู้มรรคผลที่จะถึงความดับทุกข์ก็ได้ นี่เป็นอีกจุดสำคัญที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการตั้งจิตขณะให้ทาน เครื่องเดียวกันแต่กำหนดใจต่างกัน อาจส่งผลคนละเรื่อง บางคนยังคิดว่าทำอย่างไรจึงได้ทำบุญใหญ่กับพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน บางคนถือเอาความศรัทธาส่วนตัวว่าบุคคลที่เรานับถือนั้นควรเป็นพระอรหันต์ โปรดพิจารณาดูเรื่องพ่อค้าฟืนชื่อทารุกัมมิกะ ทารุกัมมิกะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในคราวหนึ่ง ขณะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอยังทำบุญอยู่หรือ คุณกินหรือไม่? ทารุกัมมิกะบอกว่ายังทำบุญอยู่ และเป็นการถวายทานแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร. บิณฑบาตที่นุ่งห่ม คือ ทารุคามมิกะตัดสินพระอรหันต์จากวัตรปฏิบัติ ภิกษุใดเคร่งครัดเคร่งครัด อยู่ป่า ขุดหาข้าวด้วยขา (นั่นคือไม่ใช่แค่รอคำเชิญ) และใช้เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย เป็นพระอรหันต์สำหรับพระองค์ พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะช่วยทารุคามมิกะและอวิชชา จึงตรัสว่า โอ พ่อค้าไม้เอ๋ย! นางเป็นชาวบ้าน บริโภคกาม อาศัยอยู่ในเรือน การบรรทมบนพระเกศา การเสวยจันทน์ในกาสี ในรูปดอกไม้ ของหอม ของหอม เป็นเงินเป็นทอง จึงยากที่จะทราบว่า พระรูปใดเป็นพระอรหันต์ ดูก่อนพ่อค้าฟืน แม้ภิกษุผู้ครองชีวิตอยู่ในป่าเป็นกิจวัตร ฟุ้งซ่าน เย่อหยิ่ง จองหอง ปากกล้า มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งซ่าน จิตฟุ้งซ่าน ไม่สำรวมอินทรีย์ อย่างนี้ สมควรถูกติเตียน อนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้อย่างประหลาด สรุปคืออยู่ป่าหรืออยู่บ้านกันแน่ จะบิณฑบาตหรือรับนิมนต์จะใช้ผ้าห่อศพหรือรับจีวรที่ชาวบ้านถวายก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่อย่างใด สำคัญที่จิตใจข้างใน ดีหรือชั่ว ถ้าจิตใจดี ประพฤติธรรมอันใดก็สมควรแก่การสรรเสริญ เพราะชาวบ้านที่บริโภคกามสุข ย่อมรู้ความตื้นลึกหนาบางของภิกษุไม่ได้ เช่นนี้ควรทำอย่างไร? พระพุทธเจ้าสรุปว่าดูก่อนพ่อค้าฟืน เมื่อถวายสังฆทานแล้วจิตจะเลื่อมใส และเมื่อนางเป็นผู้มีศรัทธา เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ คำแนะนำของพระพุทธเจ้ามุ่งประโยชน์สูงสุดเสมอ เขาไม่ให้พ่อค้าไม้คิดแคบว่าต้องถวายพระอรหันต์ (ตามคตินิยมของชาวบ้านที่ไม่รู้วาระจิตของคนอื่น) แต่ทรงแนะให้ตั้งจิตตั้งมั่นในฌานสมาบัติถวายสังฆทาน เพราะเป็นหลักประกันว่าจะได้บุญใหญ่เสมอไม่ว่าสังฆทานจะโดนพระอรหันต์หรือไม่โดนหรือไม่โดนผู้ปฏิบัติดีก็ตาม จะเห็นได้ว่า ระหว่างการให้เฉพาะเจาะจงกับการให้ที่ไม่เลือกปฏิบัติ ผลที่ใหญ่กว่า และการให้ทานแก่มนุษย์ผู้มีชีวิตอยู่เพื่อละกิเลส การให้กิเลสเพื่อความดับทุกข์ถือเป็นการให้ทานแก่ดวงจิตที่สูงกว่าการให้ทานแก่บุคคลหรือสรรพสัตว์อื่นใด

SEE ALSO  Pattaya View Talay 6 24-945 condo first impressions | view talay 6 pattayaเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุด

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เกี่ยวกับร ร มา รวย

เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2
เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2

นอกจากการดูข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2 คุณสามารถหาเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับร ร มา รวย

#เรอง #เหตเกดมารวย #เหตใดจงมฐานะรำรวย #ตอนท.

[vid_tags].

เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2.

SEE ALSO  HANDLING GUEST COMPLAINT || English for Hotel Accommodation | ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับhow to handle guest complaints in hotel

ร ร มา รวย.

เราหวังว่าเนื้อหาที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการดูข้อมูลร ร มา รวยของเรา

Larry Cook

ชื่อของฉันคือ Larry Cook, บล็อกเกอร์ที่กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้และบล็อกและอาศัยอยู่ในประเทศไทยหัวข้อที่ชื่นชอบคือโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อคุณอ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ theloftresortpattaya คุณจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณกําลังมองหาและหวังว่าคุณจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

49 thoughts on “เรื่อง เหตุเกิดมารวย เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ตอนที่ 2 | ร ร มา รวยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

 1. #ผู้ที่ได้ฟังผมถือว่าคุณเป็นผู้ที่มีบุญมากจริงๆครับ 🙏🏻
  #ผมขออนุโมทนาบุญร่วมกับท่านเจ้าของห้องและทีมงานทุกท่านในการเผยแผ่ธรรมทานนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงครับผม 🙏🏻

 2. สาธุคะคำคมจากธรรมเกิดมารวยน้อมรับฟังทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำทั้งสิ้นขอบคุญคะขอดวงจิตที่หมั่นคงแลัจำนงแต่สิ่งที่ดีทุกที่ทุกทางคะการให้ทานนั้นข้าเจ้าเชื้อคะบุญกรรมมีจิรงคะสว่นตัวแล้วเป็นนิสัยชอบทำบุญทำทานข้าพเจ้าไม่ไช่คนรวยแต่คงเป็นแรงบันดาลตั้งแต่ชาติปางก่อนข้าเจ้าตั้งหมั่นไนความดีและถูกต้องที่สุดเห๋ตสุดวิสัยที่เกิดขึ้นคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรตามทันการที่รับเรื่องต่างๆนั้นลว้นรู้เท่าไม่การนั้นเองบางทีมีคนทีรักเราเขาเตือนแล้วคะความหยั่งรู้หรือไม่รู้นั้นขอบคุณฟ้าเบือ้งบนปกโปหดโปร่งใสคะสาธุขอไห้คนที่เรารักสมดั่งคำกล่าวไนหลักธรรมทุกเรื่องลาวคะอีกประเดนข้าเจ่าสวดมนฆ์นั้นเอ่ยถึงข้าพเจ้าและคููและพระพูธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงค์และคุณบิดาและมารดาปู่ย่าตายายและสิ่งศักศิษไนสากลโลกทุกที่ทุกทางคะได้เอ่ยออกมาถึงหลักธรรมคะขอบคุณจากคำกุศลรกรรมธรรมมะทุกคำค้ำจุลเทอิญสาธุคะขอบคุณFcและทุกท่านที่เป็นสายธรรมสาธุขอสหวาีงทั้งทางโลกและทางธรรมบุญรักษาพระคุ้มครองคะ

 3. น้อมกราบอโมทนาสาธุบุญกับการบรรยายธรรมเผยแผ่แนวทางในการสร้างบุญกุศลข้อคิดข้อธรรมเจ้าค่ะ🙏🙏🙏🌺🌺🌺🌸🌸🌸

 4. กราบอนุโมทนาสาธุค่ะได้ฟังแล้วสบายใจมีความสุขและเข้าใจธรรมได้มากขึ้นค่ะ25/7/65

 5. สาธุ อนุโมทนาบุญ
  รู้ และเข้าใจ การถวายสังฆทาน
  ที่ถูกต้อง เบื้องต้น จิตมีความประสงค์จะถวาย ปัจจัย4 เป็นสิ่งที่ควรจัดถวาย ตามกำลังทรัพย์
  ไม่เดือดร้อน ไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใด ควรนำสังฆทานถวายพระภิกษุในวัด 4รูป หรือถวาย1รูป
  เตรียมสังฆทาน 4ชุด พระภิกษุจะแบ่งปันกันเอง การกล่าวถวายสังฆทาน กล่าวถวายได้เอง หรือ
  พระภิกษุท่านช่วยนำกล่าวแทน
  ของนำถวายเป็นของได้มาด้วยความบริสุทธิ์. จากตัวอย่างการทิ้งก้อนหินลงในน้ำที่อยู่ในพื้นที่จำกัด
  กับการทิ้งกินในทะเล การเคลื่อนที่ของละลอกคลื่นที่ไม่มีขีดจำกัด
  จินตนาการตามเห็นตามความเป็นจริง และได้ฟังตัวอย่างพระพุทธองค์ทรงโปรดให้ปัญญาแก่ผู้หาฟืนขาดความรู้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
  พร้อมนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
  ขอบพระคุณค่ะ

 6. ให้ไปแล้วก็แล้วไป.ไม่ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นคือทานถึงจะมีผล.ผลคือใจเป็นสุขใจไร้ทุกข์​ก็พอแล้ว.สาธุค่ะ

 7. สาธุ……..อนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ที่บรรยายธรรมะนี้ค่ะ🙂🙏🙏🙏

 8. สาธุๆๆขอไห้ข้าพระพุทธเจ้าได้สร้างบุญไห้ถูกวิธีด้วยเถิด
  ขอขอบพระคุณผู้บรรยายด้วยค่ะ
  🙏🙏🙏💕

 9. หว่านะอย่างไร.ก็จะใด้อย่างนั้น.ถ้าเราทั้งใจทำดี.ต้องใด้ดีสักวัน..ถ้าเนาทำชั่ววันนี้อาดใด้ดีแต่พรุ่งนี้หรือวันหน้าจะต้องใด้รับความชั่วจากผู้อื่นยื่นมาให้เราใด้เช่นกัน..ธรรมะพระพุธทเจ้าใช้ใด้ในชีวิตประจำวันคับ..อนุโมทนาบุญกับคนสร้างบุญทำความดี..🙏🙏🙏🙏🙏🙏🇹🇭

 10. ครับตอนนี้ก็ปลูกไว้ในไร่นาที่บ้านเรา?กำลังเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อส้รางเนื้อสร้างตัวเพื่อจะมีคำตอบให้ท่านพญายมและเผื่อได้ใช้ในภพชาติต่อไป🌏🌎🌍🌐ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นนิพพาน๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *